Vrijmarkt

 

Beste deelnemers,

 

Natuurlijk heten wij u van harte welkom als deelnemer aan onze Vrijmarkt op 27 april. Met deze informatie willen wij enige duidelijkheid geven wat betreft ons reglement. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk, doch dringend te houden aan onderstaande regels.

Op die manier draagt u bij aan een vlot verloop van het geheel, maar ook een stukje verlichting van onze vrijwilligers, met name na afloop van de Vrijmarkt.

 

1. Het is een Vrijmarkt, dus handelaren worden onder geen beding toegelaten. Verenigingen, comités enzovoorts ten behoeve van goede doelen op niet-commerciële basis kunnen vooraf melden bij de meldpost van de Oranjevereniging. In overleg wordt uw aanvraag gehonoreerd;

 

2. De Oranjevereniging bepaalt de openstelling van het terrein voor auto’s. Hiervoor worden in eerste instantie richttijden gehanteerd. De Oranjevereniging kan bijvoorbeeld het terrein langer autovrij houden omdat de vrijmarkt nog enorm druk bezocht wordt. De richttijden zijn:

a. 8:00u tot 09:30 u ’s morgens

b. 17:00 uur en 18:00 uur ’s middags.

 

3. U dient bij het betreden van het terrein de instructies van de begeleiders op te volgen. Buiten de voornoemde richttijden dient het volledige terrein auto- en aanhangervrij te zijn;

 

 

4. Wanneer de spulletjes van uw kinderen uitgestald zijn, dient u de auto (en aanhanger!) zo snel mogelijk van het terrein te verwijderen. Om de auto’s te parkeren dient u de instructie van de parkeerbegeleiding op te volgen;

 

5. In de Vrijmarkt route zullen verschillende plaatsen open gehouden worden om toegang van dienst- en hulpverlenende voertuigen te garanderen. In het belang van de veiligheid dient u zich dan ook te houden aan deze openstellingen;

 

6. Deelname aan de Vrijmarkt is gratis. De Oranjevereniging stelt geen kramen of tafels beschikbaar. De voorkeur gaat dan ook uit naar een grondstandplaats. Overkappingen in de vorm van partytenten en dergelijke zijn niet toegestaan. Afwijkende weersomstandigheden kan de Oranjevereniging anders doen besluiten;

 

7. Na afloop dienen alle deelnemers alles op te ruimen en is het verboden om afval en niet verkochte spulletjes ter plaatse achter te laten. U dient zelf zorg te dragen voor de afvoer; Hier zal op gecontroleerd worden.

 

 

8. Geef elkaar de ruimte om spulletjes uit te stallen;

 

9. Er worden geen plaatsen vooraf uitgegeven. Diegene wie het eerst komt, heeft de eerste keuze!

 

10. De verkoop van drank & etenswaren is ten strengste verboden, behalve door de officiële verkooppunten.

 

11. Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u de gehele dag bij de centrale post van de Oranjevereniging terecht.

 

Namens de Oranjevereniging Halsteren wensen we u verder een fijne en voorspoedige Koningsdag